MARBRES BRUGUERA

marbre · granit · pedra · silestone · porcellànic

 Llars de foc, xemeneies i recuperadors nou!!

Propietats del materials

 • Marbre: El marbre es una de les pedres mes decoratives i apreciades de totes les èpoques. Les civilitzacions egípcia, grega i romana van ser de les primeres a treballar el marbre per fins decoratius i constructius. Els marbres provenen de tot el mon, hi ha gran varietat de colors. De base calcaria es caracteritza per la seva estètica vetada i la seva duresa mitjana/baixa. En superfícies on hi ha un desgast el marbre passa un procés de envelliment inicial en el qual perd la lluentor. El marbre es pot tacar en facilitat.
  El seu us habitual es per revestiments, paviments, lavabos, escales, llars de foc i menys habitualment cuines.
 • Granit: Aquest tipus de pedra també va ser utilitzada per les antigues civilitzacions en fins constructius degut a la seva duresa i uniformitat. Es un material difícil de treballar artísticament, i es per això que antigament el seu us sempre ha estat mes limitat que el marbre. Podríem dir que actualment es el cas contrari, gracies a la sofisticació de la industria el granit s'utilitza moltíssim per que es considera una de les pedres mes resistents que hi ha.
  Actualment hi ha un gran assortiment de granits, nacionals i d'importació, aquests últims s'utilitzen amb finalitats mes decoratives ja que presenten un aspecte mes vetat i multicolor. Els granits nacionals presenten un aspecte mes granulat i uniforme. El granit sol tenir una duresa molt elevada i per tant presenta una gran resistència a les ratllades i al desgast. També es taca com el marbre però depenent del material s'aprecia molt o gens.
  El seu us habitual es per revestiments, paviments, lavabos, escales, llars de foc i cuines.
 • Pedra: Per pedra popularment entenem la majoria dels productes naturals que no es poden considerar ni marbres ni granits. Bàsicament en el mercat hi ha dos tipus principals de pedres de base sorrenca i de base caliça, les dues formades per processos naturals diferents i per tant amb propietats diferents.  Habitualment les pedres mes utilitzades solen ser les locals, però també hi ha productes de importació. Les pedres tenen un aspecte extern molt uniforme,  tenen una duresa mitja/baixa i per tant es ratllen fàcilment, al mateix temps es poden tacar.
  El seu us habitual es per revestiments, paviments, escales, llars de foc, i en casos especials s'utilitza per finalitats mes decoratives com ara cuines, banys, etc.
 • Basalt:  El basalt es la pedra volcànica per excel·lència, prové directament de la lava dels volcans, a Espanya hi ha poc basalt, per tant la major part es d'importació. Presenta un aspecte gris fosc i pot tenir mes o menys poros. La seva duresa el mitjana alta, per tant li costa ratllar-se, per altra banda, com totes les pedres naturals, presenta una certa porositat que fa que es pugui tacar.
  El seu us habitual es per revestiments, paviments, escales, llars de foc, i en casos especials s'utilitza per finalitats mes decoratives com ara cuines, banys, etc.
 • Superfícies de marbre compacte:  Les superfícies de marbre compacte son una de les primeres pedres artificials fetes a partir de la pols dels marbres, això vol dir que presenten les mateixes característiques tècniques que els marbres, però amb aspectes molt mes uniformes, amb la possibilitat d'aconseguir una gran gamma de colors.
  De base calcaria es caracteritza per la seva estètica poc vetada i la seva duresa mitjana/baixa, això vol dir que es pot ratllar amb facilitat, així com tacar.
  El seu us habitual es per revestiments, paviments, escales i banys.
 • Superfícies de quars: Les superfícies de quars son un altre tipus de producte artificial creat a partir de pols de quars i resines. El quars es un dels minerals mes durs i per tant estem davant d'un material que presenta una gran resistència a les ratllades. Al mateix temps aquest material es molt mes consistent qualsevol dels materials naturals.  La seva porositat es pràcticament nul·la, això vol dir que hi ha pocs problemes de taques. Com que te una base de resina es pot veure afectat per elements molt calents, però aguanta correctament la temperatura. Presenta una dilatació molt important, per tant no es recomana utilitzar en exteriors. Aquest tipus de material ens permet aconseguir unes coloracions úniques i uniformes que ens obren la porta a unes grans possibilitats de decoració.
  Hi ha diverses marques al mercat que produeixen aquest tipus de material. Les superfícies de quars  les podem utilitzar bàsicament en interiors per elements decoratius com ara cuines, escales, lavabos, revestiments i paviments.
 • Superfícies porcellàniques: El material porcellànic es producte que ja existia però actualment es disposa de format de taula de grans dimensions i per tant s'en pot fer fer servir per fer sobres de cuina, banys, façanes, etc... Aquest producte es caracteritza per la seva gran duresa i resistència a les ratllades. També es totalment resistent a les altes temperatures i a productes químics agressius, per tant estem parlant de un producte apte per pràcticament qualsevol finalitat i perfectament resistent per usos en exteriors.