MARBRES BRUGUERA

marbre · granit · pedra · silestone · porcellànic

 Llars de foc, xemeneies i recuperadors nou!!

Serveis

La nostra empresa ofereix una gran varietat de serveis adreçats a la elaboració i transformació de la pedra natural entre els quals podem destacar treballs varis de manipulació i elaboració de la pedra:

 • Assessorament tècnic sobre treballs de marbre, pedra, granit, superfície de quars i porcellànic.
 • Pressupost de projectes de fabricació, manipulació sense compromís.
 • Processos de elaboració de la pedra:
  • Tall a mida.
  • Poliment de superfície i cantells.
  • Aboixardat superficial de plaques.
  • Acabat aberrugat o toponat de cantells.
  • Acabat trencat de la pedra.
  • Restauració de material antic.
  • Escultura.
  • Gravat d'inscripcions i grafismes sobre pedra.

MARBRES BRUGUERA DISC DE TALL

MARBRES BRUGUERA POLIDORA

MARBRES BRUGUERA CONTROL NUMERIC